Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Thế giới ASIC

Học Verilog trong 1 ngày (phần IV)

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 15:22 ) Đọc thêm...
 

Học Verilog trong 1 ngày (phần III)

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 15:22 ) Đọc thêm...
 

Học Verilog trong 1 ngày (phần II)

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 15:21 ) Đọc thêm...
 

Học Verilog trong 1 ngày

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 15:21 ) Đọc thêm...
 

Các khái niệm cơ bản trong thiết kế số

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 20:48 ) Đọc thêm...
 

Bộ nhân, bộ chia (Multiplier/Divider)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:49 ) Đọc thêm...
 

Bộ trừ (Subtracter)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:49 ) Đọc thêm...
 

Bộ công n-bit có nhớ (carry)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:50 ) Đọc thêm...
 

Bộ cộng (Adder)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:50 ) Đọc thêm...
 

Bộ chọn kênh mở rộng

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:51 ) Đọc thêm...
 

Bộ giải kênh (De-multiplexer)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:51 ) Đọc thêm...
 

Bộ chọn kênh (Multiplexer)

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 24 Tháng 7 2010 19:48 ) Đọc thêm...
 

Bộ mã hóa (Encoder)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:52 ) Đọc thêm...
 

Mạch giải mã địa chỉ

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:52 ) Đọc thêm...
 

Tồi giản hàm luận lí dùng miền K (phần 2)

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:53 ) Đọc thêm...
 

Tối giản hàm luận lý bằng miền Karnaugh

../images/digital/questi4.gif

 

     Simplification of Boolean functions is mainly used to reduce the gate count of a design. Less number of gates means less power consumption, sometimes the circuit works faster and also when number of gates is reduced, cost also comes down.


Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:54 ) Đọc thêm...
 
Trang 117 của 119

Latest IC Design Articles

Related Articles

Most Read IC Design Articles

Chat Zalo