Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi1_solvingproblems.jpg

Video học thiết kế vi mạch trực tuyến

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần II) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 4841
2 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần III) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 2865
3 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần IV) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 2807
4 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần V) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 2809
5 Bài học tìm hiểu về hệ thống trên chip (SOC) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9305
6 Bài học tìm hiểu về giao thức truyền nối tiếp Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5186
7 Bài học về giao thức nối tiếp I2C trong PIC Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 8377
8 Bài học về xử lý ngắt trong chip ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7515
9 Bài học về tập lệnh của ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9298
10 Bài học tìm hiểu vi xử lý ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 11434
11 Bài học về cấu trúc bus (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4715
12 Bài học về cấu trúc bus (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5995
13 Bài học tìm hiểu về BUS Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6847
14 Bài học tìm hiểu về khối truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5054
15 Bài học về thiết kế CPU (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5761
16 Bài học về thiết kế CPU (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6697
17 Bài học về thiết kế bộ nhân, bộ công nhanh Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5875
18 Bài học thông qua những ví dụ kiến trúc chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5090
19 Bài học tìm hiểu không gian địa chỉ kiến trúc trong một con chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4496
20 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần III) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4748
21 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5886
22 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5049
23 Bài học về CMOS động, cổng truyền, FFs CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5609
24 Bài học về NAND,NOR CMOS và các cổng khác Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 8489
25 Bài học về mạch logic NMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6663
26 Bài học về lý thuyết công nghệ CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 8242
27 Bài học về thiết kế Inverter CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5989
28 Bài học về bộ nhớ ROM-EPROM,EEPROM và Flash EPROM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 11996
29 Bài học về thiết kế mạch mạch BiMOS và CMOS cho DRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5221
30 Bài học về thiết kế mạch CMOS cho bộ nhớ SRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6593
31 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4303
32 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4414
33 Bài học về tối ưu hóa tối giản miền Karnaugh Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5964
34 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần III) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4858
35 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4547
36 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6209
37 Bài học về thiết kế bộ đếm và thanh ghi Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6290
38 Bài học về thiết kế mạch tuần tự đồng bộ Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6923
39 Bài học về thiết kế và tối ưu máy trạng thái xác định Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5361
40 Bài học về máy biến trạng thái (MOORE và MEALY) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 14588
41 Bài học về thiết kế bộ nhân mảng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4544
42 Bài học về thiết kế bộ cộng BCD và bộ trừ bù 2 Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 10158
43 Bài học về thiết kế mạch cộng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5775
44 Bài học về thiết kế mạch tổ hợp Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6696
45 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4553
46 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4291
47 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4545
48 Bài học vể thiết kế mạch bộ nhớ Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4526
49 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4735
50 Bài học đúc kết trong thiết kế CPU và ngõ vào ra Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4795
51 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Thiết kế hệ thống vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4344
52 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Hoạt động vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4141
53 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4308
54 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4422
55 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Giới thiệu(Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4316
56 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4305
57 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4448
58 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5224
59 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5493
60 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Ý tưởng cơ bản (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4408
61 Bài học về thiết kế vi xử lý pipeline(Phần XI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5571
62 Bài học về thiết kế vi xử lý - Xử lý dữ liệu cho CPU pipeline(Phần X) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4648
63 Bài học về thiết kế vi xử lý - Thiết kế DATAPATH cho CPU pipeline(Phần IX) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9236
64 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển chương trình ngắt(Phần VII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4473
65 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển lập trình được(Phần VI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6075
66 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển hỗ trợ multi cycle(Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4358
67 Bài học về thiết kế vi xử lý - Tiến đến đa chu kỳ multi cycle(Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4320
68 Bài học về thiết kế vi xử lý - thiết kế đơn giản (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4934
69 Bài học về thiết kế vi xử lý - Cách thiết kế (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6609
70 Bài học về thiết kế vi xử lý - Giới thiệu (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5551
71 Bài học về khối dấu chấm động (Floating Point) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5610
72 Bài học về số học nhị phân và thiết kế ALU Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6280
73 Bài học về khái niệm pipeline (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5141
74 Bài học về khái niệm pipeline (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5622
75 Bài học về khái niệm pipeline (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5056
76 Bài học về thiết kế vi xử lý - ý tưởng cơ bản thiết kế vi xử lý pipeline (Phần VIII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4930
77 Bài học về thiết kế bộ nhân (Multiplier) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4622
78 Bài học về thiết kế bộ chia (Divider) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5002
79 Bài học thiết kế khối ALU và tràn (ALU & Overflow) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9791
80 Bài học về chế độ dịnh địa chỉ (adressing modes) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4582
81 Bài học về thiết kế bộ nhớ ROM Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 8159
82 Bài học về thiết kế mạch tuần tự Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5819
83 Bài học về Coding Verilog để Synthesis Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5327
84 Bài học về cách viết testbench Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 11298
85 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4265
86 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4317
87 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4329
88 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4626
89 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4153
90 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4933
91 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4199
92 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5416
93 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4247
94 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4173
95 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4342
96 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4225
97 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5526
98 Bài học về thiết kế Backend (Phần XI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4265
99 Bài học về thiết kế Backend (Phần X) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4349
100 Bài học về thiết kế Backend (Phần IX) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4013
101 Bài học về thiết kế Backend (Phần VIII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4113
102 Bài học về thiết kế Backend (Phần VII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4178
103 Bài học về thiết kế Backend (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4582
104 Bài học về thiết kế Backend (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4393
105 Bài học về thiết kế Backend (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4351
106 Bài học về thiết kế Backend (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4585
107 Bài học về thiết kế Backend (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4598
108 Bài học về thiết kế Backend (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5056
109 Bài học về Verilog HDL (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 10666
110 Bài học về Verilog HDL (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5155
111 Bài học về Verilog HDL (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6608
112 Bài học về Verilog HDL (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5688
113 Bài học về Verilog HDL (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5312
114 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5469
115 Bài học về thiết kế Pipeline cho CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6685
116 Bài học thiết kế tập lệnh của CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6126
117 Bài học về thiết kế CPU của Giáo Sư P.K.Biswas Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5181
118 Giới thiệu về mạch số Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6742
 

Các bài viết mới nhất

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các bài viết xem nhiều nhất