Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Video học thiết kế vi mạch trực tuyến

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần II) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 6027
2 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần III) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3589
3 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần IV) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3355
4 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần V) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3469
5 Bài học tìm hiểu về hệ thống trên chip (SOC) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 10121
6 Bài học tìm hiểu về giao thức truyền nối tiếp Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5843
7 Bài học về giao thức nối tiếp I2C trong PIC Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9008
8 Bài học về xử lý ngắt trong chip ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 8245
9 Bài học về tập lệnh của ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 10001
10 Bài học tìm hiểu vi xử lý ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 12084
11 Bài học về cấu trúc bus (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5257
12 Bài học về cấu trúc bus (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6599
13 Bài học tìm hiểu về BUS Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7445
14 Bài học tìm hiểu về khối truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5830
15 Bài học về thiết kế CPU (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6459
16 Bài học về thiết kế CPU (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7390
17 Bài học về thiết kế bộ nhân, bộ công nhanh Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6576
18 Bài học thông qua những ví dụ kiến trúc chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5666
19 Bài học tìm hiểu không gian địa chỉ kiến trúc trong một con chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5087
20 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần III) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5484
21 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6617
22 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5746
23 Bài học về CMOS động, cổng truyền, FFs CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6358
24 Bài học về NAND,NOR CMOS và các cổng khác Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 9788
25 Bài học về mạch logic NMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7284
26 Bài học về lý thuyết công nghệ CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 9133
27 Bài học về thiết kế Inverter CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7012
28 Bài học về bộ nhớ ROM-EPROM,EEPROM và Flash EPROM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 12713
29 Bài học về thiết kế mạch mạch BiMOS và CMOS cho DRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5813
30 Bài học về thiết kế mạch CMOS cho bộ nhớ SRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7691
31 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4861
32 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4948
33 Bài học về tối ưu hóa tối giản miền Karnaugh Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6561
34 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần III) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5431
35 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5053
36 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6875
37 Bài học về thiết kế bộ đếm và thanh ghi Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6915
38 Bài học về thiết kế mạch tuần tự đồng bộ Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7771
39 Bài học về thiết kế và tối ưu máy trạng thái xác định Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5911
40 Bài học về máy biến trạng thái (MOORE và MEALY) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 15863
41 Bài học về thiết kế bộ nhân mảng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5060
42 Bài học về thiết kế bộ cộng BCD và bộ trừ bù 2 Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 11569
43 Bài học về thiết kế mạch cộng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6463
44 Bài học về thiết kế mạch tổ hợp Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7390
45 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5105
46 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4810
47 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5092
48 Bài học vể thiết kế mạch bộ nhớ Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4997
49 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5415
50 Bài học đúc kết trong thiết kế CPU và ngõ vào ra Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5372
51 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Thiết kế hệ thống vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4948
52 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Hoạt động vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4697
53 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4800
54 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4992
55 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Giới thiệu(Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4997
56 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4886
57 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5015
58 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5724
59 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6085
60 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Ý tưởng cơ bản (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5016
61 Bài học về thiết kế vi xử lý pipeline(Phần XI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6263
62 Bài học về thiết kế vi xử lý - Xử lý dữ liệu cho CPU pipeline(Phần X) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5280
63 Bài học về thiết kế vi xử lý - Thiết kế DATAPATH cho CPU pipeline(Phần IX) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9943
64 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển chương trình ngắt(Phần VII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5175
65 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển lập trình được(Phần VI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6743
66 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển hỗ trợ multi cycle(Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4990
67 Bài học về thiết kế vi xử lý - Tiến đến đa chu kỳ multi cycle(Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4943
68 Bài học về thiết kế vi xử lý - thiết kế đơn giản (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5503
69 Bài học về thiết kế vi xử lý - Cách thiết kế (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 7172
70 Bài học về thiết kế vi xử lý - Giới thiệu (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6269
71 Bài học về khối dấu chấm động (Floating Point) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6202
72 Bài học về số học nhị phân và thiết kế ALU Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6806
73 Bài học về khái niệm pipeline (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5690
74 Bài học về khái niệm pipeline (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6152
75 Bài học về khái niệm pipeline (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5597
76 Bài học về thiết kế vi xử lý - ý tưởng cơ bản thiết kế vi xử lý pipeline (Phần VIII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5535
77 Bài học về thiết kế bộ nhân (Multiplier) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5201
78 Bài học về thiết kế bộ chia (Divider) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5589
79 Bài học thiết kế khối ALU và tràn (ALU & Overflow) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 10455
80 Bài học về chế độ dịnh địa chỉ (adressing modes) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5093
81 Bài học về thiết kế bộ nhớ ROM Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 8658
82 Bài học về thiết kế mạch tuần tự Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6409
83 Bài học về Coding Verilog để Synthesis Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5962
84 Bài học về cách viết testbench Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 12050
85 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4784
86 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4841
87 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4847
88 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5085
89 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4650
90 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5429
91 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4713
92 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5993
93 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4755
94 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4670
95 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4818
96 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4761
97 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6176
98 Bài học về thiết kế Backend (Phần XI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4897
99 Bài học về thiết kế Backend (Phần X) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4917
100 Bài học về thiết kế Backend (Phần IX) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4554
101 Bài học về thiết kế Backend (Phần VIII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4632
102 Bài học về thiết kế Backend (Phần VII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4692
103 Bài học về thiết kế Backend (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5071
104 Bài học về thiết kế Backend (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4893
105 Bài học về thiết kế Backend (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4927
106 Bài học về thiết kế Backend (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5176
107 Bài học về thiết kế Backend (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5118
108 Bài học về thiết kế Backend (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5779
109 Bài học về Verilog HDL (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 11603
110 Bài học về Verilog HDL (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5752
111 Bài học về Verilog HDL (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7238
112 Bài học về Verilog HDL (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6216
113 Bài học về Verilog HDL (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5842
114 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6083
115 Bài học về thiết kế Pipeline cho CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7299
116 Bài học thiết kế tập lệnh của CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6949
117 Bài học về thiết kế CPU của Giáo Sư P.K.Biswas Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5958
118 Giới thiệu về mạch số Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7613
 

Latest IC Design Articles

Related Articles

Most Read IC Design Articles

Chat Zalo