Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi4_volunteering.jpg

Thế giới ASIC

Các cổng thông dụng trong kỹ thuật số

../images/digital/gates_nand_unv.gif

 

      Universal Gates

      Universal gates are the ones which can be used for implementing any gate like AND, OR and NOT, or any combination of these basic gates; NAND and NOR gates are universal gates. But there are some rules that need to be followed when implementing NAND or NOR based gates.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 16:55 ) Đọc thêm...
 

Các cổng Logic trong kỹ thuật số

../images/digital/questi4.gif

 

       Logic Gates

       A logic gate is an electronic circuit/device which makes the logical decisions. To arrive at this decisions, the most common logic gates used are OR, AND, NOT, NAND, and NOR gates. The NAND and NOR gates are called universal gates. The exclusive-OR gate is another logic gate which can be constructed using AND, OR and NOT gate.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:44 ) Đọc thêm...
 

Phương pháp rút gọn đại số

../images/digital/floating_point_example.gif

 

     Minterms and Maxterms

     Any boolean expression may be expressed in terms of either minterms or maxterms. To do this we must first define the concept of a literal. A literal is a single variable within a term which may or may not be complemented. For an expression with N variables, minterms and maxterms are defined as follows:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:47 ) Đọc thêm...
 

Đại số hàm luận lý trong kỹ thuật số

../images/digital/questi4.gif

 

      Symbol logic

      Boolean algebra derives its name from the mathematician George Boole. Symbolic Logic uses values, variables and operations :

 • True is represented by the value 1.
 • False is represented by the value 0.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:48 ) Đọc thêm...
 

Số thập phân trong kỹ thuật số

      Floating Point Numbers../images/digital/floating_point_example.gif

      A real number or floating point number is a number which has both an integer and a fractional part. Examples for real real decimal numbers are 123.45, 0.1234, -0.12345, etc. Examples for real binary numbers are 1100.1100, 0.1001, -1.001, etc. In general, floating point numbers are expressed in exponential notation.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:49 ) Đọc thêm...
 

Các mã sửa lỗi và phát hiện lỗi

../images/digital/questi4.gif

 

     Error Detecting and Correction Codes

     For reliable transmission and storage of digital data, error detection and correction is required. Below are a few examples of codes which permit error detection and error correction after detection.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:50 ) Đọc thêm...
 

Mã nhị phân

../images/digital/questi4.gif

     

      Binary Codes

      Binary codes are codes which are represented in binary system with modification from the original ones. Below we will be seeing the following:

      - Weighted Binary Systems
      - Non Weighted Codes
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:51 ) Đọc thêm...
 

Cách biến đổi cơ số trong toán học

../images/digital/questi4.gif

     

     Code Conversion

     Converting from one code form to another code form is called code conversion, like converting from binary to decimal or converting from hexadecimal to decimal.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:52 ) Đọc thêm...
 

Các cơ số dùng trong kỹ thuật số

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:55 ) Đọc thêm...
 

Số học luận lý và mạch Logic

../images/digital/port.gif      

   Logic Circuits 

Boolean algebra is ideal for expressing the behavior of logic circuits.

A circuit can be expressed as a logic design and implemented as a collection of individual connected logic gates.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 17:03 ) Đọc thêm...
 

Mạch tuần tự trong thiết kế số

../images/digital/questi4.gif

 

     Digital electronics is classified into combinational logic and sequential logic. Combinational logic output depends on the inputs levels, whereas sequential logic output depends on stored levels and also the input levels. 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 17:03 ) Đọc thêm...
 

Một số câu hỏi trong thiết kế số

      ../images/digital/questi4.gif

     What is the output of AND gate in the circuit below, when A and B are as in waveform?

     Tp is the gate delay of respective gate.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 5 2013 17:04 ) Đọc thêm...
 

Giới thiệu về FPGA

 

  FPGA là gì ?

FPGA là viết tắt của thuật ngữ tiếng anh “Field programmable Gate Array”, nghĩa là Mảng cổng lập trình được dạng trường. FPGA thuộc họ ASIC lập trình được

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 28 Tháng 5 2014 09:00 ) Đọc thêm...
 

Bo Mạch Giảng Dạy và Phát Triển DE2

Figure 1. DE2 Development Board
 
     Bo mạch giảng dạy và phát triển DE2 của ALTERA là công cụ lý tưởng để học về mạch logic số, cấu trúc máy tính, và FPGA. Cấu hình FPGA Cylone II Altera, bo mạch DE2 hỗ trợ nhiều công nghệ cũng như đầy đủ chức năng phần cứng phù hợp cho việc sử dụng làm thí nghiệm tại trường đại học, các dự án thiết kế có qui mô lớn, cũng nhu phát triển hệ thống số phức tạp.
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 13:58 ) Đọc thêm...
 

Một số ví dụ về cấu trúc SOC!

 

     System-on-chip (SOC) là một mạch tích hợp bao gồm một bộ xử lý, Bus, và các yếu tố khác trên chip. Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ lớn trong tốc độ, performance, và phức tạp của mạch tích hợp, ví dụ như mạch tích hợp ứng dụng cụ thể (ASIC) chip, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM () chip, chip vi xử lý, và tương tự.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 14:18 ) Đọc thêm...
 

Thế nào là RFID?

 

     Radio frequency identification (RFID) is a generic term that is used to describe a system that transmits the identity (in the form of a unique serial number) of an object or person wirelessly, using radio waves. It's grouped under the broad category of automatic identification technologies.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 6 2013 15:30 ) Đọc thêm...
 
Trang 118 của 119

Latest IC Design Articles

Related Articles

Most Read IC Design Articles