Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Verification Of Memory Part - III

E-mail Print PDF

Test Case - test_write_read

  1 <'
  2 // This test case writes into one random location with 
  3 // random data and reads it back to see if it writen and
  4 // read back correctly
  5 import mem_tb_top.e;
  6 extend mem_txgen {
  7 
  8    gen_cmds()@clk is only {
  9     var i : int = 0;
 10     // Genrate the base object for write access
 11     gen mem_object keeping {
 12        it.rd_wr == TRUE;
 13     };
 14     // Drive the test case
 15     mem_driver.drive_mem(mem_object);
 16     wait cycle;
 17     // Read from same address
 18     mem_object.rd_wr = FALSE;
 19     mem_driver.drive_mem(mem_object);
 20     wait [5]*cycle;
 21    };
 22 };
 23 '>

Test Case - test_write_read_all

  1 <'
  2 // This test case writes into one random location with 
  3 // random data and reads it back to see if it writen and
  4 // read back correctly
  5 import mem_tb_top.e;
  6 extend mem_txgen {
  7 
  8    gen_cmds()@clk is only {
  9     for {var i : uint = 0; i < 256; i = i + 1} do {
 10       // Genrate the base object for write access
 11       gen mem_object keeping {
 12         it.rd_wr == TRUE;
 13     it.addr  == i;
 14       };
 15        // Drive the test case
 16       mem_driver.drive_mem(mem_object);
 17       wait cycle;
 18       // Read from same address
 19       mem_object.rd_wr = FALSE;
 20       mem_driver.drive_mem(mem_object);
 21       wait [5]*cycle;
 22      };
 23    };  
 24 };
 25 '>

  Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Last Updated ( Tuesday, 29 March 2022 21:59 )  
Chat Zalo