Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Digital Number System Part-V

Email In PDF.

Floating Point Numbers
A real number or floating point number is a number which has both an integer and a fractional part. Examples for real real decimal numbers are 123.45, 0.1234, -0.12345, etc. Examples for real binary numbers are 1100.1100, 0.1001, -1.001, etc. In general, floating point numbers are expressed in exponential notation.

For example the decimal number

 • 30000.0 can be written as 3 x 104.
 • 312.45 can be written as 3.1245 x 102.
  Similarly, the binary number 1010.001 can be written as 1.010001 x 103.
  The general form of a number N can be expressed as
  N = ą m x bąe.

  Where m is mantissa, b is the base of number system and e is the exponent. A floating point number is represented by two parts. The number first part, called mantissa, is a signed fixed point number and the second part, called exponent, specifies the decimal or binary position.

Binary Representation of Floating Point Numbers
A floating point binary number is also represented as in the case of decimal numbers. It means that mantissa and exponent are expressed using signed magnitude notation in which one bit is reserved for sign bit.
Consider a 16-bit word used to store the floating point numbers; assume that 9 bits are reserved for mantissa and 7 bits for exponent and also assume that the mantissa part is represented in fraction system. This implies the assumed binary point is at the mantissa sign bit immediate right.

 

Example
A binary number 1101.01 is represented as

Mantissa = 110101 = (1101.01)2 = 0.110101 X 24
Exponent = (4)10

Expanding mantissa to 8 bits we get 11010100

Binary representation of exponent (4)10 = 000100

The required representation is

 

 

   Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:17 )