Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi4_volunteering.jpg

Digital Number System Part-II

Email In PDF.

Code Conversion

Converting from one code form to another code form is called code conversion, like converting from binary to decimal or converting from hexadecimal to decimal.

Binary-To-Decimal Conversion
Any binary number can be converted to its decimal equivalent simply by summing together the weights of the various positions in the binary number which contain a 1.

Binary

Decimal

110112

 

24+23+01+21+20

=16+8+0+2+1

Result

2710

and

 

Binary

Decimal

101101012

 

27+06+25+24+03+22+01+20

=128+0+32+16+0+4+0+1

Result

18110

You should have noticed that the method is to find the weights (i.e., powers of 2) for each bit position that contains a 1, and then to add them up.

Decimal-To-Binary Conversion
There are 2 methods:

 • Reverse of Binary-To-Decimal Method
 • Repeat Division

Reverse of Binary-To-Decimal Method

 

Decimal

Binary

4510

=32 + 0 + 8 + 4 +0 + 1

 

=25+0+23+22+0+20

Result

=1011012

Repeat Division-Convert decimal to binary
This method uses repeated division by 2.

Convert 2510 to binary

 

Division

Remainder

Binary

25/2

= 12+ remainder of 1

1 (Least Significant Bit)

12/2

= 6 + remainder of 0

0

6/2

= 3 + remainder of 0

0

3/2

= 1 + remainder of 1

1

1/2

= 0 + remainder of 1

1 (Most Significant Bit)

Result

2510

= 110012

The Flow chart for repeated-division method is as follows:

 

Binary-To-Octal / Octal-To-Binary Conversion

 

Octal Digit

0

1

2

3

4

5

6

7

Binary Equivalent

000

001

010

011

100

101

110

111

Each Octal digit is represented by three binary digits

 

Example

100 111 0102 = (100) (111) (010)2 = 4 7 28

Repeat Division-Convert decimal to octal
This method uses repeated division by 8.
Example
: Convert 17710 to octal and binary

Division

Result

Binary

177/8

= 22+ remainder of 1

1 (Least Significant Bit)

22/ 8

= 2 + remainder of 6

6

2 / 8

= 0 + remainder of 2

2 (Most Significant Bit)

Result

17710

= 2618

Binary

 

= 0101100012

Hexadecimal to Decimal/Decimal to Hexadecimal Conversion
Example:

2AF16 = 2 x (162) + 10 x (161) + 15 x (160) = 68710

Repeat Division- Convert decimal to hexadecimal
This method uses repeated division by 16.

Example: convert 37810 to hexadecimal and binary:

 

Division

Result

Hexadecimal

378/16

= 23+ remainder of 10

A (Least Significant Bit)23

23/16

= 1 + remainder of 7

7

1/16

= 0 + remainder of 1

1 (Most Significant Bit)

Result

37810

= 17A16

Binary

 

= 0001 0111 10102

Binary-To-Hexadecimal /Hexadecimal-To-Binary Conversion

Hexadecimal Digit

0

1

2

3

4

5

6

7

 

Binary Equivalent

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

 

 

Hexadecimal Digit

8

9

A

B

C

D

E

F

Binary Equivalent

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

Each Hexadecimal digit is represented by four bits of binary digit.

Example:

1011 0010 11112 = (1011) (0010) (1111)2 = B 2 F16

Octal-To-Hexadecimal Hexadecimal-To-Octal Conversion

 • Convert Octal (Hexadecimal) to Binary first.
 • Regroup the binary number by three bits per group starting from LSB if Octal is required.
 • Regroup the binary number by four bits per group starting from LSB if Hexadecimal is required.
  Example:
  Convert 5A816 to Octal.

Hexadecimal

Binary/Octal

5A816

0101 1010 1000 (Binary)

 

010 110 101 000 (Binary)

Result

= 2 6 5 0 (Octal)

  Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:16 )