Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Ports And Signals Part III

E-mail Print PDF

Resolved Logic Vectors
In real hardware, there are times when we need to model tristate bus. So that multiple agents can drive same bus. Like PCI bus or Microprocessor 8085 address and data bus.

To help with this SystemC provides Resovled Logic Vectors. In this agent which is driving 0, 1 win's the bus. In the below image, we have Module A driving 1 and Module B driving Z. Resolve signal Y gets 1.

When Module A drives 1 and Module B drives 0, then output Y is X. X denotes Unknown value.

Resolve of Logic Values

0

1

Z

X

 

0

0

X

0

X

1

X

1

1

X

Z

0

1

Z

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Example : Resolved Logic Vectors
  1 #include 
  2 
  3 SC_MODULE(module_A) {
  4   sc_in_rv<1>  in;
  5   sc_out_rv<1> out;
  6   sc_inout_rv<4> inout;
  7 
  8   void body () {
  9     out.write(in);
 10     if (in.read() == 1) {
 11       out.write(1);
 12       inout.write(rand());
 13     } else {
 14       out.write('z');
 15       inout.write('zzzz');
 16     }
 17   }
 18  
 19   SC_CTOR(module_A) {
 20     SC_METHOD(body);
 21       sensitive << in;
 22   }
 23 };

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Last Updated ( Tuesday, 29 March 2022 00:49 )  
Chat Zalo