Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Combinational Arithmetic Circuits Part-I

E-mail Print PDF
Introduction

Arithmetic circuits are the ones which perform arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, parity calculation. Most of the time, designing these circuits is the same as designing muxers, encoders and decoders.

In the next few pages we will see few of these circuits in detail.

Adders
Adders are the basic building blocks of all arithmetic circuits; adders add two binary numbers and give out sum and carry as output. Basically we have two types of adders.

 • Half Adder.
 • Full Adder.

Half Adder
Adding two single-bit binary values X, Y produces a sum S bit and a carry out C-out bit. This operation is called half addition and the circuit to realize it is called a half adder.
Truth Table

X

Y

SUM

CARRY

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

Symbol

S (X,Y) =  (1,2)

S = X'Y + XY'

S = X Y

CARRY = XY

Circuit

Full Adder

Full adder takes a three-bits input. Adding two single-bit binary values X, Y with a carry input bit C-in produces a sum bit S and a carry out C-out bit.
Truth Table

X

Y

Z

SUM

CARRY

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

SUM (X,Y,Z) =  (1,2,4,7)

CARRY (X,Y,Z) =  (3,5,6,7)

Kmap-SUM

SUM = X'Y'Z + XY'Z' + X'YZ'

SUM = X   Y   Z

Kmap-CARRY

CARRY = XY + XZ + YZ

Full Adder using AND-OR

The below implementation shows implementing the full adder with AND-OR gates, instead of using XOR gates. The basis of the circuit below is from the above Kmap.

Circuit-SUM

Circuit-CARRY

Full Adder using AND-OR

Circuit-SUM

Circuit-CARRY

 

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

Last Updated ( Sunday, 19 June 2022 12:52 )  
Chat Zalo